طلایی

۲۰،۰۰۰،۰۰۰تومان
 • پیکربندی اولیه کانفینگ های امنیتی سرور
 • مانیتورینگ وضعیت سرور و بهینه سازی استفاده از منابع: هر 12 ساعت
 • مقابله با حمله های احتمالی به سرور (DDOS, Phishing, ...)
 • ارایه فضای پشتیبانی در سرور خارجی (Hetzner آلمان): 500 گیگابایت
 • بکاب گیری خودکار از اطلاعات بانک های اطلاعاتی سرور: هر 30 دقیقه
 • بر طرف نمودن ایرادهای وب سرور، Mail Server, DNS Server، پایگاه داده: 9 تا 23
 • بهینه سازی و کنترل سرور در شرایط افزایش بار و کانکشن های همزمان: 9 تا 23
 • پیگیری مشکلات سخت افزاری سرور از دیتاسنتر: در ساعت پشتیبانی دیتاسنتر
 • تعرفه شش ماهه نگهداری و پشتیبانی سرور

نقره ای

۱۵،۰۰۰.۰۰۰تومان
 • پیکربندی اولیه کانفینگ های امنیتی سرور
 • مانیتورینگ وضعیت سرور و بهینه سازی استفاده از منابع: هر 20 ساعت
 • مقابله با حمله های احتمالی به سرور (DDOS, Phishing, ...)
 • ارایه فضای پشتیبانی در سرور خارجی (Hetzner آلمان): 200 گیگابایت
 • بکاب گیری خودکار از اطلاعات بانک های اطلاعاتی سرور: هر 30 دقیقه
 • بر طرف نمودن ایرادهای وب سرور، Mail Server, DNS Server، پایگاه داده: 9 تا 16
 • بهینه سازی و کنترل سرور در شرایط افزایش بار و کانکشن های همزمان: 9 تا 16
 • پیگیری مشکلات سخت افزاری سرور از دیتاسنتر: در ساعت اداری شرکت
 • تعرفه شش ماهه نگهداری و پشتیبانی سرور

برنزی

۱۲،۵۰۰،۰۰۰تومان
 • پیکربندی اولیه کانفینگ های امنیتی سرور
 • مانیتورینگ وضعیت سرور و بهینه سازی استفاده از منابع: هر 24 ساعت
 • مقابله با حمله های احتمالی به سرور (DDOS, Phishing, ...)
 • ارایه فضای پشتیبانی در سرور خارجی (Hetzner آلمان): 100 گیگابایت
 • بکاب گیری خودکار از اطلاعات بانک های اطلاعاتی سرور: هر 30 دقیقه
 • بر طرف نمودن ایرادهای وب سرور، Mail Server, DNS Server، پایگاه داده: 9 تا 13
 • بهینه سازی و کنترل سرور در شرایط افزایش بار و کانکشن های همزمان: 9 تا 13
 • پیگیری مشکلات سخت افزاری سرور از دیتاسنتر: در ساعت اداری شرکت
 • تعرفه شش ماهه نگهداری و پشتیبانی سرور
فهرست