پس از تکمیل فرم ثبت نام در سایت ، پنل شما بلافاصله ایجاد شده و نام کاربری و رمز عبور برای ورود به بخش مدیریت پنل به همراه کد فعالسازی به شماره موبایل شما پیامک می شود.

پنل سومیا پلاس

4,000,000ريال/مادام المعمر
 • تعرفه 193 ريال
 • 1500 پيامک رايگان
 • بازگشت اعتبار پيامک ناموفق
 • پشتيباني 24 ساعته
 • امکان ارسال ایمیل انبوه
 • امکان ارسال پیام صوتی

پنل سومیا

2,500,000ريال/مادام المعمر
 • تعرفه 170 ريال
 • 1300 پيامک رايگان
 • بازگشت اعتبار پيامک ناموفق
 • پشتيباني 24 ساعته
 • امکان ارسال ایمیل انبوه

پنل آردا

2,000,000ريال/مادام المعمر
 • تعرفه 182 ريال
 • 1000 پيامک رايگان
 • بازگشت اعتبار پيامک ناموفق
 • پشتيباني 24 ساعته

پنل آبرلی

1,500,000ريال/مادام المعمر
 • تعرفه 190 ریال
 • 500 پيامک رايگان
 • بازگشت اعتبار پيامک ناموفق
 • پشتيباني 24 ساعته

پنل بایا

800,000ريال/مادام المعمر
 • تعرفه 210 ریال
 • 250 پيامک رايگان
 • بازگشت اعتبار پيامک ناموفق
 • پشتيباني 24 ساعته

فهرست