معرفی پنل ها

پنل سومیا پلاس

400,000 تومان
 • ارسال پيامک به صورت تکي و گروهي
 • ارسال پيامک به صورت نظير به نظير و از فايل Excel
 • ارسال پيامک از دفترچه تلفن
 • ارسال پيامک با پيشوند نام و نام خانوادگي مخاطبين
 • ارسال پيامک هاي طولاني و با زبان هاي مختلف
 • ارسال پيامک منطقه بندي و کد پستي سراسر ايران
 • ارسال به شماره هاي ايرانسل به تفکيک شهر و استان
 • ارسال بر اساس رده سني و جنسيت
 • ارسال پيامک مشاغل شهر و شهرستان
 • ارسال کلمات کليدي
 • امکان ارسال ايميل انبوه
 • امکان ارسال پيام صوتي
 • تخمين هزينه ارسال قبل از ارسال نهايي
 • امکان دريافت گزارشات ارسالي ها و دريافتي ها
 • استفاده از پيام هاي پيش فرض (پيام هاي آماده)
 • زمانبندي و ارسال پيامک اتوماتيک در تاريخ و ساعت مشخص
 • امکان جلوگيري از ارسال به شماره هاي تکراري در گروه ها
 • بازگشت اعتبار پيامک هاي ناموفق
 • پاسخگوي خودکار به پيامک هاي دريافتي (پاسخ هوشمند و پارامتريک)
 • مديريت رويدادها (ارسال پيامک اتوماتيک تبريک ها، سالگرد و اخطاريه ها)
 • نظرسنجي و آمارگيري از طريق پيام کوتاه
 • صندوق انتقادات و پيشنهادات
 • برگزاري مسابقات و آزمون هاي مبتني بر پيامک
 • تعريف واحدهاي سازماني و مديريتي مبني بر همکار
 • خدمات وب سرويس (مديريت پاسخ از URL و مديريت Remote Database)
 • ارسال پيامک هاي دريافتي به موبايل و ايميل مديريت سيستم
 • ارسال پيامک و مديريت سامانه از طريق موبايل مديريت سيستم
 • ارسال پيامک کارت ويزيت - MMS - WAP
 • خدمات هوشمند (هشدار دهنده و Divert)
 • ثبت نام ارزش افزوده
 • معرفي سرويس
 • آپلود فايل ها
 • ارسال پيام هاي VAS
 • پشتيباني 24 ساعته
 • پشتيباني تلفني در ساعات کاري شرکت
 • پشتيباني به صورت تيکت 24 ساعته
 • شارژ آنلاين اعتبار (با تمامي کارت هاي بانک عضو شبکه شتاب)
 • اضافه کردن فيلدهاي نامحدود براي هر گروه از دفترچه تلفن
 • پيامک رايگان : 1500 پیامک
 • تعرفه پيامک با اپراتور 5000 (تومان): 19
 • تعرفه پيامک با اپراتور 1000 و 3000 (تومان): 25
 • تعرفه پيامک با اپراتور 2000 دليوربيس (تومان): 25
 • تعرفه پيامک با اپراتور 021 (تومان): 25
 • تعرفه پيام صوتي (تومان): 108
 • قيمت (تومان): 400,000

پنل سومیا

250,000 تومان
 • ارسال پيامک به صورت تکي و گروهي
 • ارسال پيامک به صورت نظير به نظير و از فايل Excel
 • ارسال پيامک از دفترچه تلفن
 • ارسال پيامک با پيشوند نام و نام خانوادگي مخاطبين
 • ارسال پيامک هاي طولاني و با زبان هاي مختلف
 • ارسال پيامک منطقه بندي و کد پستي سراسر ايران
 • ارسال به شماره هاي ايرانسل به تفکيک شهر و استان
 • ارسال بر اساس رده سني و جنسيت
 • ارسال پيامک مشاغل شهر و شهرستان
 • ارسال کلمات کليدي
 • امکان ارسال ايميل انبوه
 • امکان ارسال پيام صوتي
 • تخمين هزينه ارسال قبل از ارسال نهايي
 • امکان دريافت گزارشات ارسالي ها و دريافتي ها
 • استفاده از پيام هاي پيش فرض (پيام هاي آماده)
 • زمانبندي و ارسال پيامک اتوماتيک در تاريخ و ساعت مشخص
 • امکان جلوگيري از ارسال به شماره هاي تکراري در گروه ها
 • بازگشت اعتبار پيامک هاي ناموفق
 • پاسخگوي خودکار به پيامک هاي دريافتي (پاسخ هوشمند و پارامتريک)
 • مديريت رويدادها (ارسال پيامک اتوماتيک تبريک ها، سالگرد و اخطاريه ها)
 • نظرسنجي و آمارگيري از طريق پيام کوتاه
 • صندوق انتقادات و پيشنهادات
 • برگزاري مسابقات و آزمون هاي مبتني بر پيامک
 • تعريف واحدهاي سازماني و مديريتي مبني بر همکار
 • خدمات وب سرويس (مديريت پاسخ از URL و مديريت Remote Database)
 • ارسال پيامک هاي دريافتي به موبايل و ايميل مديريت سيستم
 • ارسال پيامک و مديريت سامانه از طريق موبايل مديريت سيستم
 • ارسال پيامک کارت ويزيت - MMS - WAP
 • خدمات هوشمند (هشدار دهنده و Divert)
 • ثبت نام ارزش افزوده
 • معرفي سرويس
 • آپلود فايل ها
 • ارسال پيام هاي VAS
 • پشتيباني 24 ساعته
 • پشتيباني تلفني در ساعات کاري شرکت
 • پشتيباني به صورت تيکت 24 ساعته
 • شارژ آنلاين اعتبار (با تمامي کارت هاي بانک عضو شبکه شتاب)
 • اضافه کردن فيلدهاي نامحدود براي هر گروه از دفترچه تلفن
 • پيامک رايگان : 1300 پیامک
 • تعرفه پيامک با اپراتور 5000 (تومان): 17
 • تعرفه پيامک با اپراتور 1000 و 3000 (تومان): 21
 • تعرفه پيامک با اپراتور 2000 دليوربيس (تومان): 21
 • تعرفه پيامک با اپراتور 021 (تومان): 21
 • تعرفه پيام صوتي (تومان): 94
 • قيمت (تومان): 250,000

پنل آردا

200,000 تومان
 • ارسال پيامک به صورت تکي و گروهي
 • ارسال پيامک به صورت نظير به نظير و از فايل Excel
 • ارسال پيامک از دفترچه تلفن
 • ارسال پيامک با پيشوند نام و نام خانوادگي مخاطبين
 • ارسال پيامک هاي طولاني و با زبان هاي مختلف
 • ارسال پيامک منطقه بندي و کد پستي سراسر ايران
 • ارسال به شماره هاي ايرانسل به تفکيک شهر و استان
 • ارسال بر اساس رده سني و جنسيت
 • ارسال پيامک مشاغل شهر و شهرستان
 • ارسال کلمات کليدي
 • امکان ارسال ايميل انبوه
 • امکان ارسال پيام صوتي
 • تخمين هزينه ارسال قبل از ارسال نهايي
 • امکان دريافت گزارشات ارسالي ها و دريافتي ها
 • استفاده از پيام هاي پيش فرض (پيام هاي آماده)
 • زمانبندي و ارسال پيامک اتوماتيک در تاريخ و ساعت مشخص
 • امکان جلوگيري از ارسال به شماره هاي تکراري در گروه ها
 • بازگشت اعتبار پيامک هاي ناموفق
 • پاسخگوي خودکار به پيامک هاي دريافتي (پاسخ هوشمند و پارامتريک)
 • مديريت رويدادها (ارسال پيامک اتوماتيک تبريک ها، سالگرد و اخطاريه ها)
 • نظرسنجي و آمارگيري از طريق پيام کوتاه
 • صندوق انتقادات و پيشنهادات
 • برگزاري مسابقات و آزمون هاي مبتني بر پيامک
 • تعريف واحدهاي سازماني و مديريتي مبني بر همکار
 • خدمات وب سرويس (مديريت پاسخ از URL و مديريت Remote Database)
 • ارسال پيامک هاي دريافتي به موبايل و ايميل مديريت سيستم
 • ارسال پيامک و مديريت سامانه از طريق موبايل مديريت سيستم
 • ارسال پيامک کارت ويزيت - MMS - WAP
 • خدمات هوشمند (هشدار دهنده و Divert)
 • ثبت نام ارزش افزوده
 • معرفي سرويس
 • آپلود فايل ها
 • ارسال پيام هاي VAS
 • پشتيباني 24 ساعته
 • پشتيباني تلفني در ساعات کاري شرکت
 • پشتيباني به صورت تيکت 24 ساعته
 • شارژ آنلاين اعتبار (با تمامي کارت هاي بانک عضو شبکه شتاب)
 • اضافه کردن فيلدهاي نامحدود براي هر گروه از دفترچه تلفن
 • پيامک رايگان : 1000 پیامک
 • تعرفه پيامک با اپراتور 5000 (تومان): 18
 • تعرفه پيامک با اپراتور 1000 و 3000 (تومان): 23
 • تعرفه پيامک با اپراتور 2000 دليوربيس (تومان): 23
 • تعرفه پيامک با اپراتور 021 (تومان): 23
 • تعرفه پيام صوتي (تومان): 101
 • قيمت (تومان): 200,000

پنل آبرلی

150,000 تومان
 • ارسال پيامک به صورت تکي و گروهي
 • ارسال پيامک به صورت نظير به نظير و از فايل Excel
 • ارسال پيامک از دفترچه تلفن
 • ارسال پيامک با پيشوند نام و نام خانوادگي مخاطبين
 • ارسال پيامک هاي طولاني و با زبان هاي مختلف
 • ارسال پيامک منطقه بندي و کد پستي سراسر ايران
 • ارسال به شماره هاي ايرانسل به تفکيک شهر و استان
 • ارسال بر اساس رده سني و جنسيت
 • ارسال پيامک مشاغل شهر و شهرستان
 • ارسال کلمات کليدي
 • امکان ارسال ايميل انبوه
 • امکان ارسال پيام صوتي
 • تخمين هزينه ارسال قبل از ارسال نهايي
 • امکان دريافت گزارشات ارسالي ها و دريافتي ها
 • استفاده از پيام هاي پيش فرض (پيام هاي آماده)
 • زمانبندي و ارسال پيامک اتوماتيک در تاريخ و ساعت مشخص
 • امکان جلوگيري از ارسال به شماره هاي تکراري در گروه ها
 • بازگشت اعتبار پيامک هاي ناموفق
 • پاسخگوي خودکار به پيامک هاي دريافتي (پاسخ هوشمند و پارامتريک)
 • مديريت رويدادها (ارسال پيامک اتوماتيک تبريک ها، سالگرد و اخطاريه ها)
 • نظرسنجي و آمارگيري از طريق پيام کوتاه
 • صندوق انتقادات و پيشنهادات
 • برگزاري مسابقات و آزمون هاي مبتني بر پيامک
 • تعريف واحدهاي سازماني و مديريتي مبني بر همکار
 • خدمات وب سرويس (مديريت پاسخ از URL و مديريت Remote Database)
 • ارسال پيامک هاي دريافتي به موبايل و ايميل مديريت سيستم
 • ارسال پيامک و مديريت سامانه از طريق موبايل مديريت سيستم
 • ارسال پيامک کارت ويزيت - MMS - WAP
 • خدمات هوشمند (هشدار دهنده و Divert)
 • ثبت نام ارزش افزوده
 • معرفي سرويس
 • آپلود فايل ها
 • ارسال پيام هاي VAS
 • پشتيباني 24 ساعته
 • پشتيباني تلفني در ساعات کاري شرکت
 • پشتيباني به صورت تيکت 24 ساعته
 • شارژ آنلاين اعتبار (با تمامي کارت هاي بانک عضو شبکه شتاب)
 • اضافه کردن فيلدهاي نامحدود براي هر گروه از دفترچه تلفن
 • پيامک رايگان : 500 پیامک
 • تعرفه پيامک با اپراتور 5000 (تومان): 19
 • تعرفه پيامک با اپراتور 1000 و 3000 (تومان): 24
 • تعرفه پيامک با اپراتور 2000 دليوربيس (تومان): 24
 • تعرفه پيامک با اپراتور 021 (تومان): 24
 • تعرفه پيام صوتي (تومان): 105
 • قيمت (تومان): 150,000

پنل بایا

80,000 تومان
 • ارسال پيامک به صورت تکي و گروهي
 • ارسال پيامک به صورت نظير به نظير و از فايل Excel
 • ارسال پيامک از دفترچه تلفن
 • ارسال پيامک با پيشوند نام و نام خانوادگي مخاطبين
 • ارسال پيامک هاي طولاني و با زبان هاي مختلف
 • ارسال پيامک منطقه بندي و کد پستي سراسر ايران
 • ارسال به شماره هاي ايرانسل به تفکيک شهر و استان
 • ارسال بر اساس رده سني و جنسيت
 • ارسال پيامک مشاغل شهر و شهرستان
 • ارسال کلمات کليدي
 • امکان ارسال ايميل انبوه
 • امکان ارسال پيام صوتي
 • تخمين هزينه ارسال قبل از ارسال نهايي
 • امکان دريافت گزارشات ارسالي ها و دريافتي ها
 • استفاده از پيام هاي پيش فرض (پيام هاي آماده)
 • زمانبندي و ارسال پيامک اتوماتيک در تاريخ و ساعت مشخص
 • امکان جلوگيري از ارسال به شماره هاي تکراري در گروه ها
 • بازگشت اعتبار پيامک هاي ناموفق
 • پاسخگوي خودکار به پيامک هاي دريافتي (پاسخ هوشمند و پارامتريک)
 • مديريت رويدادها (ارسال پيامک اتوماتيک تبريک ها، سالگرد و اخطاريه ها)
 • نظرسنجي و آمارگيري از طريق پيام کوتاه
 • صندوق انتقادات و پيشنهادات
 • برگزاري مسابقات و آزمون هاي مبتني بر پيامک
 • تعريف واحدهاي سازماني و مديريتي مبني بر همکار
 • خدمات وب سرويس (مديريت پاسخ از URL و مديريت Remote Database)
 • ارسال پيامک هاي دريافتي به موبايل و ايميل مديريت سيستم
 • ارسال پيامک و مديريت سامانه از طريق موبايل مديريت سيستم
 • ارسال پيامک کارت ويزيت - MMS - WAP
 • خدمات هوشمند (هشدار دهنده و Divert)
 • ثبت نام ارزش افزوده
 • معرفي سرويس
 • آپلود فايل ها
 • ارسال پيام هاي VAS
 • پشتيباني 24 ساعته
 • پشتيباني تلفني در ساعات کاري شرکت
 • پشتيباني به صورت تيکت 24 ساعته
 • شارژ آنلاين اعتبار (با تمامي کارت هاي بانک عضو شبکه شتاب)
 • اضافه کردن فيلدهاي نامحدود براي هر گروه از دفترچه تلفن
 • پيامک رايگان : 250 پیامک
 • تعرفه پيامک با اپراتور 5000 (تومان): 21
 • تعرفه پيامک با اپراتور 1000 و 3000 (تومان): 27
 • تعرفه پيامک با اپراتور 2000 دليوربيس (تومان): 27
 • تعرفه پيامک با اپراتور 021 (تومان): تعرفه پيامک با اپراتور 2000 دليوربيس (تومان): 27
 • تعرفه پيام صوتي (تومان): 117
 • قيمت (تومان): 80,000

ثبت نام آنلاین و تحویل آنی پنل

 پس از ثبت نام آنلاین، پنل شما بلافاصله ایجاد خواهد شد و اطلاعات ورود (نام کاربری و رمز عبور) از طریق ایمیل و پیامک برای شما ارسال می‌گردد.
 شما می‌توانید با نام کاربری demo و کلمه عبور demo وارد سامانه شده و توضیحات تفضیلی هر بخش را مشاهده فرمائید.(نسخه آزمایشی)
به تعرفه پیامک‌ها ۹% مالیات بر ارزش افزوده و طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و باتوجه به بند الحاقی تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۹۹، مبلغ ۱۰ ریال “در زمان ارسال” به مبالغ فوق اضافه می گردد.
در اپراتورهای ۵۰۰۰۱-۵۰۰۰۹ و ۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۵، تعرفه ارسال پیامک به خطوط ایرانسل، ۳۰ درصد بیشتر می باشد.

نکات مهم در خصوص پنل های کاربری:

هزینه پیامک‌های ارسال نشده به حساب کاربر بازگردانده خواهد شد.
در هنگام دریافت پیامک هیچ هزینه‌ای از کاربر دریافت نمی‌شود.
قابلیت دریافت گزارش تحویل (delivery) دقیق در سامانه وجود دارد.
هیچ محدودیتی برای تعداد پیامک‌های ارسالی از سامانه وجود ندارد.
تعرفه هر پنل به صورت ثابت بوده و با شارژ کردن هیچ تغییری در این تعرفه ایجاد نمی‌شود.
به هر کاربر یک خط اختصاصی هدیه، با قابلیت ارسال و دریافت، اهدا می‌گردد. لذا ارسال تصویر کارت ملی الزامی می‌باشد.
۹ خط عمومی رند، جهت ارسال پیامک، در اختیار کاربر محترم قرار می‌گیرد. این خطوط از هر پنج اپراتور ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۰۲۱ ارائه می‌شوند.

 کاربرانی که ارسال سالیانه آنها بیش از ۵ میلیون پیامک باشد، از تعرفه ی ویژه ای نسبت به پنل خود برخوردار خواهند بود.
 به تعرفه های ارسال پیامک ۹ درصد ارزش افزوده اضافه میگردد.
 همچنین ۱۰ ریال مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمان ارسال اضافه میگردد.

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست