هاست لینوکس حرفه ای خارج

Pro1

(پرداخت سالانه = 2 ماه رایگان)

 • 1 گیگابایت فضای حافظه
 • 250 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • 50,000 تومان قیمت ماهانه
 • 250,000 تومان قیمت 6 ماهه
 • 500,000 تومان قیمت سالانه
Pro2

(پرداخت سالانه = 2 ماه رایگان)

 • 2 گیگابایت فضای حافظه
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • 70,000 تومان قیمت ماهانه
 • 350,000 تومان قیمت 6 ماهه
 • 700,000 تومان قیمت سالانه
Pro3

(پرداخت سالانه = 2 ماه رایگان)

 • 3 گیگابایت فضای حافظه
 • 600 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • 85,000 تومان قیمت ماهانه
 • 425,000 تومان قیمت 6 ماهه
 • 850,000 تومان قیمت سالانه
Pro4

(پرداخت سالانه = 2 ماه رایگان)

 • 5 گیگابایت فضای حافظه
 • 800 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • 110,000 تومان قیمت ماهانه
 • 550,000 تومان قیمت 6 ماهه
 • 1,100,000 تومان قیمت سالانه
Pro5

(پرداخت سالانه = 2 ماه رایگان)

 • 10 گیگابایت فضای حافظه
 • 1 ترابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • 190,000 تومان قیمت ماهانه
 • 950,000 تومان قیمت 6 ماهه
 • 1,900,000 تومان قیمت سالانه