هاست لینوکس سازمانی خارج

O101
 • 300 مگابایت فضای حافظه
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • 2 تعداد پایگاه داده
 • 120,000 تومان قیمت سالانه
O102
 • 400 مگابایت فضای حافظه
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • 3 تعداد پایگاه داده
 • 160,000 تومان قیمت سالانه
O103
 • 1 گیگابایت فضای حافظه
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • 5 تعداد پایگاه داده
 • 260,000 تومان قیمت سالانه
O104
 • 2 گیگابایت فضای حافظه
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • 10 تعداد پایگاه داده
 • 360,000 تومان قیمت سالانه
O105
 • 5 گیگابایت فضای حافظه
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • 600,000 تومان قیمت سالانه