احتراما در مورد  مشکل تحريم دامنه هاي بين المللي از طرف شرکت ريسلو چند مورد بسيار مهم را خاطر نشان مينماييم:

1- با توجه به اينکه بيش از 90 درصد دامنه هاي تمامي شرکت ها روي شرکت ريسلو ثبت شده بوده لذا اين مورد براي تمامي شرکت هاي ميزباني وب رخ داده است.

2- برخي از شرکت هاي همکار با سوء استفاده از مشکل پيش آمده براي کاربران به فکر منافع خود بوده و به کاربران مختلف ايميل ارسال ميکنند لذا در ادامه بهترين روش را جهت رفع مشکل به شما اعلام داشته و شما ميتوانيد ايميل هاي اسپم ارسالي از طرف ديگر شرکت ها را گزاش کنيد.

3- طبق اطلاع رساني هاي قبلي، دامين هايي که با آدرس ايران ثبت شده اند با مشکل روبرو خواهند شد، لذا ديگر دامنه ها موردي نخواهند داشت.

4- تا زمان تمديد دامنه شما، هيچگونه مشکلي نخواهد بود، لذا تا قبل از انقضاء دامنه حتما بايستي دامنه به ثبت کننده ديگري به غير از ريسلو منتقل شده باشد.

5- با انجام عمل انتقال دامنه شما يک سال نيز تمديد خواهد شد، لذا جاي نگراني براي از دست دادن هزينه نخواهد بود.

6- با انجام عمل انتقال تغييري در DNS  ها رخ نخواهد داد.


با تشکر از توجه شما، در صورتي که هرگونه مشکل و يا موردي داشتيد حتما با ما تماس بگيريد.

واحد فني دامنه هاي پارس داتام


Friday, July 21, 2017

« بازگشت